วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2556

สร้างอัลบั้มภาพด้วย power point

การทำลิงค์ใน powerpoint

การสร้างการเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง

การออกแบบสื่อมัลติมีเดีย

คอมพิวเตอร์น่ารู้

วิทยาศาสตร์ในห้องครัว

ผลกระทบจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี


ผลกระทบจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

ชีวิตในท่ามกลางความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นชีวิตที่ต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลา
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของเราอย่างมาก ทำให้ต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตเข้ากับความก้าวหน้าที่พุ่งเข้าหาตัวเรา ไม่ว่าเราจะอยู่ส่วนไหน เราก็จะได้รับผลกระทบเหล่านั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผลกระทบที่กล่าวถึงนั้นอาจแบ่งเป็น 5 ทาง คือ
·        ผลกระทบทางสังคม(ชีวิตความเป็นอยู่ อาชีพ การศึกษา ฯ)·        ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม·        ผลกระทบทางการเมือง การปกครอง·        ผลกระทบทางเศรษฐกิจ การเงิน อุตสาหกรรม·        ผลกระทบทางศิลปวัฒนธรรม
อยากทราบว่านักศึกษาที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตและท่านผู้อ่านแต่ละท่านได้รับผลกระทบเหล่านั้นอย่างไรบ้าง ช่วยนำเสนอด้วย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน และเป็นแนวทางในการใช้ประโยชน์และแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น หรือเป็นประสบการณ์ให้กับผู้ที่ยังไม่รู้